1. Медиен мониторинг на здравна тема и медиен анализ

Количествен и контент - анализ на материалите, публикувани и излъчени в наблюдаваните от екипа на Zdrave.net печатни и електронни медии. Медийният анализ е достъпен през Интернет за абонати на услугата, като в началото на всеки месец се публикува анализ на предходния месец.

Абонатите на медийния анализ получават безплатен достъп до приложението 'Медиeн мониторинг'.

Включва материали в централните и регионални ежедневници, националните седмичници, топ пет радио–станции и телевизии в България, основните информационни агенции и Интернет медии.  Цялата информация се предоставя през Интернет, категоризирана и обработена с оглед на максимално опростен достъп и възможности за бързи справки.         

          

Описание на системата

Копията изграждат база данни, което от своя страна осигурява възможност за пълнотекстово търсене във всички публикации и дава възможност за изготвяне на справки.

В архива се съдържат публикации в печатните медии от 1 януари 2001 г., а от началото на 2003 г. са включени и материали от основните радиостанции, телевизии и Интернет медии в България. Общият брой на материалите към момента надхвърля  280 000. Ежедневно в базата данни на МИЗЗО постъпват  средно 250 материала.

Достъпът до архива на всеки клиент, абониран за период от 6 месеца или една година, е за период от една година назад от текущата дата, в която се потребява продуктът.

 

Достъп до системата

Всеки клиент получава потребителско име и парола, посредством които има достъп до Интернет страница, на която вижда публикациите от деня (или от предишни дни), представени със заглавие и кратко съдържание.

Материалите са подредени по теми. Заглавията са хипервръзки. При избор на някое от тях се вижда пълният текст на материала, медията, авторът или водещият,  датата и страницата или часът на излъчване, или публикуване.

Посредством календар потребителят може да избере бюлетин от по-ранна дата.

Всички материали са категоризирани по теми – над 90 на брой, което улеснява търсенето на публикации по този критерий. Всяка тема е обособена графично чрез лента, в края на която има знак при 'кликването' върху който, потребителят се връща автоматично в началото на разглежданата страница.

 

Търсене

Полетата за задаването на критериите за търсене се намират в специална форма за търсене, която е разположена в панела за навигация. В този панел се съдържат и полетата, определящи списъка с резултати от търсенето. Има възможност за различни типове търсене при зададен критерий за търсене по 'ключова дума'.

 

*Внимание! За да се подобри бързината и качеството при търсене по зададен критерий 'ключова дума', системата автоматично изключва някои думи като:

№, не, за, след, всички, също, друг, всеки, и, са, като, защото, бяха, преди, между, но, биха, то, ние, вие, те .... ,

както и следните символи използвани самостоятелно $,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,_,!,&,~,|,?,I

Изключение прави търсенето по точна фраза. В този случай системата извършва търсене по ключова дума така, както е зададена от потребителя.

Потребителят има възможност за избор на вида за представяне на резултатите от търсенето, а също и броя на резултатите, които едновременно ще се показват на една страница (по подразбиране този брой е 30).

Потребителят има също възможност за избор дали в резултатите от търсенето да се показват само заглавията или и анотациите на материалите. Тази опция важи само ако е избран вид на представяне ‘списък с резултати’, който е заложен по подразбиране в системата.

Има възможност за търсене по: тип медиа (печатно издание, радио, телевизия, Интернет издание), конкретна медия (виж списъка по-долу), автор, категория, ключова дума или комбинация от ключови думи в пълния текст на материала (включително заглавието, надзаглавието и подзаглавието). Могат да се правят и комбинирани справки.

В резултат от търсенето, намерените материали се появяват като списък от заглавия и медии. Има възможност за поява и само като статистика или с анотация след заглавието. Заглавието е хипервръзка, с която се избира пълният текст на материала. Ако търсенето е било по ключова дума или комбинация от ключови думи – намерените ключови думи се оцветяват различно от основния текст.

 

Справки

Системата разполага с възможност да изготвя следните справки:

 • Списък с резултати. Връща и показва списък от заглавия, отговарящи на зададените критерии за филтриране. Не се експонира, ако няма зададен нито един критерий за филтриране. Има възможност за допълнително търсене в получения резултат (повторно търсене).
 • Подробна справка. Връща и показва списък с пълни текстове на материалите, отговарящи на зададените критерии за филтриране. Не се експонира, ако няма зададен нито един критерий за филтриране. Има възможност за допълнително търсене в получения резултат (повторно търсене).
 • Брой публикации по медии. Връща списък, съдържащ информация за медиите и броя публикации във всяка една от тях.
 • Брой публикации по категории и медии. Връща списък, съдържащ информация за медиите и броя публикации за всяка една от тях, групирани по категории (теми).
 • Брой публикации по автор, категории и медии. Връща списък, съдържащ информация за медиите и броя публикации във всяка една от тях, групирани по автори и категории (теми). Ако няма зададен критерий за филтриране, системата връща списък за всички автори, категории и медии.

 

* Важно е да се отбележи, че максималният брой резултати (материали), които системата връща като резултат е 500. Скоростта, с която се получава резултатът от търсенето, зависи от избраните критерии за търсене. Колкото повече се увеличава броят на критериите, толкова скоростта на получаване на резултата от търсене е по-голяма. Не бива да се забравя и скоростта на обмен на данни с Интернет, която зависи от много други фактори.

         

Списък на наблюдавани медии:  (по азбучен ред)

 

1.1. Национални ежедневници

 • В-к „24 часа”
 • В-к „Атака”
 • В-к ”Българска армия”
 • В-к „Дневник”
 • В-к „Дума”
 • В-к „Земя”
 • В-к „Монитор”
 • В-к „ Новинар”
 • В-к „Нощен труд”
 • В-к „Пари”
 • В-к „Сега”
 • В-к „Стандарт”
 • В-к „Телеграф”
 • В-к „Труд”

 

1.2. Национални седмичници

 • В-к „168 часа”
 • В-к „Банкеръ”
 • В-к „Гласове”
 • В-к „Демокрация”
 • В-к „Кaпитал”
 • В-к „Кеш”
 • В-к „Политика”
 • В-к „Поглед”
 • В-к „Седем”
 • В-к „Седмичен труд”

 

1.3. Специализирани медии

 • В-к „Computerworld”
 • В-к „Quo Vadis”
 • Държавен вестник
 • В-к „Форум Медикус”

 

1.4. Регионални издания

 • В-к „Борба”
 • В-к „Вяра”
 • В-к „Добруджанска трибуна”
 • В-к „Марица днес”
 • В-к „Монт-прес”
 • В-к „Нов живот”
 • В-к „Новинар юг”
 • В-к „Перперикон”
 • В-к „Позвънете Новини”
 • В-к „Посредник”
 • В-к „Старозагорски новини”
 • В-к „Струма”
 • В-к „Съперник”
 • В-к „Утро”
 • В-к „Черно море”
 • В-к „Черноморие”
 • В-к „Черноморски фар”
 • В-к „Шанс експрес”
 • В-к „Шуменска заря”
 • В-к „Ямбол свят”
 • В-к „Янтра ДНЕС”

 

1.5. Интернет медии

 • Actualno.com
 • dnes.bg 
 • dobrich.com
 • econ.bg   
 • Europe.bg   
 • evroportal.bg 
 • Insurance.bg   
 • InvestorBG 
 • mediapool.bg
 • netinfo.bg 
 • news.bg 
 • PharmaTimes.com   
 • Plovdiv24   
 • vsekiden.com
 • www.evropa.bg   
 • RuseInfo.net
 • SETimes  
 • Sofia Morning News  
 • vratza.net   
 • Zdrave.net
 • Бургас ИНФО
 • Днес+

 

1.6. Радио

 • DW-World.de  
 • RFI
 • БНР 
 • Дарик радио
 • Инфорадио 

 

1.7 Телевизия

 • bTV
 • БНТ 
 • Нова телевизия   

 

1.9 Информационни агенции

 • БГНЕС
 • БТА
 • Кросс
 • Фокус


1.10. Списания

 • Сп. „Тема”
 • Сп. Business Week

 

Периодичност на обновяване на информацията – всеки ден.

 

Възможно е включване на допълнителни печатни медии за наблюдение. Цената е по договаряне в зависимост от броя им, периодичността им на излизане и обема от материали на здравна тема публикуван в тях.

2. Медиен мониторинг за отразяване на събитие

Клиентът получа във електронен формат пълен медиен мониторинг, който включва всички пулбликувани и излъчени от събитието материали в пълен текст. Към това се предоставят и screen shots от Интернет издания и уеб – сайтове на медии, публикациите от печатните материали се предоставят и в jpg или pdf формат, записи от радио - или телевизионни предавания, хартиен клипинг. При заявка от страна на клиента може да бъде изчислена и рекламната себестойност на материалите (съгласно официалната тарифа на съответната медия). Срокът за доставка на пълния медиен мониторинг е 10 календарни дни от събитието с оглед на това да се обхванат и седмичните и регионални издания/предавания. Същевременно клиентът получава всеки ден е-mail с текуща информация за отразяването на събитието. По заявка, клиентът може да получи пълен превод или резюме на материали на английски, немски и/или руски език.

 

Доставка:  СD, аудио – и видео – касети, хартиен носител – по куриер.

 

Цена (с ДДС): В зависимост спецификата на заявката от 220 до 3 500 лв.

 

3. Анализ на отразяването на тема или личност от здравния сектор в медиите

 

Количествен и качествен анализ на отразяването на тема или личност от здравния сектор в наблюдаваните от екипа на Zdrave.net медии за период от 6 м. до 3 години назад.

 

Срокове и цени по договаряне.

 

4. Сканиране на реклами - ежедневен мониторинг на реклами на здравна тема в посочени централни и регионални печатни медии

 

Доставка: по електронен път в pdf.  до 12 ч. всеки ден. Сканира се цялата страница в съответната медия, отбелязва се страницата и стойността на рекламата съгласно официалната тарифа на медията.

Цена (с ДДС):  1.50 лв. на  сканиран материал.

 

5. Резюме на материалите на здравна тема на английски език по зададени от клиента основни подтеми на интерес

 

Доставка: По електронен път, до 14.00ч. в деня на публикуването на материалите.

Цена (с ДДС):  300 лв. на месец.

 

При проявен интерес, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Ако имате други идеи и предложения, на Ваше разположение сме за среща и обсъждане.

>> Начало