Вход за регистрирани потребителиМедиен мониторинг на всички публикации в централните и регионални всекидневници, националните седмичници, основни радиостанции и телевизии в България, основните информационни агенции и Интернет медии, включително и чуждестранни медии. Цялата информация се предоставя през Интернет, категоризирана и обработена с оглед на максимално опростен достъп и възможности за бързи справки.

В архива се съдържат публикации в печатните медии от 1 януари 2001г., а от началото на 2003 г. са включени и материали от основните радиостанции, телевизии и Интернет медии в България. Общият брой на материалите към момента надхвърля  320 000. Всекидневно в базата данни на МИЗЗО постъпват между 250 – 350 материала. Достъпът до архива на всеки клиент, абониран за период от 6 месеца или една година, е за период от една година назад от текущата дата, в която се потребява продуктът.

 
ВНИМАНИЕ! За да можете да достъпите ресурсите на системата, трябва да въведете потребителско име и парола в панела "Вход за регистрирани потребители".

Всеки клиент получава собствени потребителско име и парола, посредством които има достъп до публикациите от деня (или от предишни дни).